Πολυτεχνείου 3, Θέρμη, Θεσσαλονίκη
τηλ. 2310 478 277

Επαναφορά τραχείας και λάρυγγα σε φυσιολογικά επίπεδα με βιοσυντονισμό