Πολυτεχνείου 3, Θέρμη, Θεσσαλονίκη
τηλ. 2310 478 277

Στη σελίδα αυτή θα βρείτε χρήσιμα ενημερωτικά άρθρα που θα σας βοηθήσουννα καταλάβετε τα ωφέλη της Γενικής Ιατρικής, του Βιοσυντονισμού και του Βελονισμού.